De kus, vrij werk
kus (de; m; meervoud: kussen)
1. aanraking met de lippen, als groet of teken van genegenheid; = zoen
kus·sen (kuste, heeft gekust)
2. een kus, kussen geven